C# – #2 Zmienne

C# - kurs

Druga część kursu wprowadzi was w świat zmiennych w programowaniu w języku C#.

Czym są zmienne

Zmienne są najważniejszym elementem programowania obiektowego w większości języków. Ich rolą jest przechowywanie danych w pamięci RAM komputera podczas działania programu.

C# jest językiem, który bez zmiennych miałby poważne problemy z funkcjonowaniem. Na zmiennych właśnie w dużej części opiera się działanie tego języka. Operowanie na danych nie mając ich w pamięci RAM jest dość poważnie utrudnione i niewydajne. Właśnie zmienne umożliwiają wydajną pracę z językiem programowania, takim jakim jest chociażby C#.

Podstawowe rodzaje zmiennych

Bool

Zmienna „bool” jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych zmiennych. Przechowuje ona wartość logiczną, która może przyjąć jedną z dwóch wartości „true” – prawda i „false” czyli fałsz.  Domyślną wartością jest „false”.

Byte

Zmienna „byte” jest jedną z rzadziej wykorzystywanych zmiennych. Jest ona wykorzystywana do przechowywania małych liczb. Przechowuje ona liczbę 8-bitową. Może ona przyjąć wartość od 0 do 255.

Char

Zmienna „char” przechowuje znak, tzn. wartość Unicode (od U +0000 do U +ffff).

Zmienna „znak1” i „znak2” mają te same wartości – „a”, tylko są one zapisane w inny sposób. W przypadku „zmienna1” wartość została zapisana przy użyciu znaku, natomiast w przypadku „zmienna2” wartość została przypisana przy użyciu kodu ASCII danego znaku.

Decimal

Zmienna „decimal” przechowuje 128-bitową liczbę precyzyjną z 28-29 miejscami po przecinku z zakresu od -7.9 x 1028 do 7.9 x 1028.

Double

Zmienna „double” przechowuje 64-bitową liczbę podwójnej precyzji od -1.7 x 10308 do 1.7 x 10308. Zmienna ta obsługuje maksymalnie 325 miejsc po przecinku.

Float

Zmienna „float” przechowuje 32-bitową liczbę pojedynczej precyzji z zmienną pozycją przecinka. Zakres tej zmiennej to (+/-)3.4 x 1038.

Int

Zmienna „int” jest najbardziej rozpoznawalną przez początkujących zmienną. Jest ona jedną z najczęściej wykorzystywanych zmiennych, gdyż przechowuje liczbę całkowitą 32-bitową ze znakiem, z zakresu (+/-)2,147,483,647

Long

Zmienna „long” jest rozszerzoną wersją zmiennej „int”, Przechowuje ona liczby całkowite 64-bitowe z zakresu (+/-)9,223,372,036,854,775,807.

 

Podczas przypisywania liczb jako zmiennych z przecinkiem należy pamiętać iż podczas przypisania liczby na jej końcu należy zaznaczyć jakiego typu jest ta liczba literami odpowiednimi dla danego typu np. „f”, „m”. Jeżeli nie zaznaczymy jakiego typu jest liczba zmiennoprzecinkowa, zostaje ona uznana jako liczba „double”.

W kolejnym poradniku opisana zostanie edycja zmiennych przy użyciu prostych funkcji, oraz tworzenie pierwszego programu konsolowego w języku C#.

47-72-65-79-20-68-61-74-2c-20-70-72-6f-67-72-61-6d-69-73-74-61-2c-20-77-65-62-64-65-76-65-6c-6f-70-65-72-0a-41-64-6d-69-6e-69-73-74-72-61-74-6f-72-20-43-72-61-63-6b-63-61-74

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *